شنبه, 12 آذر,1401 - یکشنبه, 13 آذر,1401 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
دو تخته دو تخته 2 نفر
4,050,000 ریال
سه تخته سه تخته 3 نفر
5,700,000 ریال

موقعیت رسالت روی نقشه
کرمانشاه-میدان فردوسی-ابتدای خیابان کسری